Vojta

Door het toepassen van Vojtatherapie, voorkomen en genezen …

Een ambitieuze doelstelling waar ik door ervaring helemaal achter sta.
Vojta-therapie is neuromotorich stimuleren om via uitgelokte reflexen, dus via de periferie, het centraal zenuwstelsel te beïnvloeden. Hierbij zijn volgende principes van kracht :

Aan de ouders tracht ik het als volgt uit te leggen : ieder kind, overal ter wereld wordt geboren met een "harde schijf". Dat wil zeggen dat ieder kind zich motorisch hetzelfde ontwikkelt, zij het op eigen tempo. Maar door omstandigheden, (vroeggeboorte, zuurstoftekort, een bloeding in de hersenen of om onaanwijsbare reden) kan deze schijf onvolledig zijn of defecten vertonen.

Door baby's te stimuleren met Vojta-therapie, trachten we via uitgelokte reflexen, meer en goeie motorische ervaring en dus informatie op de harde schijf te zetten. Dit kan preventief en curatief. De beoogde uitgelokte bewegingen vinden we terug in de normale ontwikkelingsmijlpalen die een kind nastreeft in het eerste levensjaar. Het risico dat een kind pathologische bewegingen gaat ontwikkelen neemt af en de kans dat een kind zich ondanks een moeilijke start, motorisch toch goed zal ontwikkelen neemt toe ! Dit is te verklaren door de plasticiteit van jonge hersenen. Vojta kan geen defecten wegwerken maar kan wel "omwegen" in de hersenen creëren die functionaliteit mogelijk maken.

Ik probeer dit in volgende afbeeldingen visueel weer te geven.

Vojta- therapie is niet pijnlijk voor het kind maar is best een behoorlijk lesje "fitness". De duur van de therapie hangt dan ook af van de leeftijd van de baby en zijn gemoedstoestand.

Ouders worden nauw betrokken bij de therapie en worden bijgestaan in handling, positionering en stimulering van hun kind in een gezonde ouder-kind relatie. Vojta-therapie is uiterst geschikt voor volgende doelgroepen of pathologieën :

M 0491 02 22 00 • info@hildeboyen.be • Everselstraat 11 • B 3580 Beringen, T 011 45 45 46