Cognitieve zelf-instructietraining
bij kinderen met ADHD

" Wanneer een kind een gezond lichaam heeft dat hem desondanks niet gehoorzaamt, goede ogen heeft maar niet op dezelfde wijze ziet als de anderen. Goed kan horen maar niet op dezelfde wijze verstaat als de anderen... Kan dit kind aan niemand vertellen wat zijn moeilijkheden zijn en komt het voor dat hij ALTIJD in het ongelijk is. Niemand ziet aan hem dat hij ANDERS is. Daarom verwacht iedereen dat hij zich net als de anderen zal gedragen... "
(W. Cruickshank)

ADHD is een beschrijvende term die aandachtsstoornissen en hyperactiviteit als voornaamste symptomen zien. Is het allesomvattend en voor ieder "druk" kind van toepassing ? Geen idee, maar als moeder van een hyperactief kind heb ik door de jaren heel wat kennis en ervaring opgedaan om ouders en vooral het kind, te helpen naar een beter en aangenamer functioneren.
Gezien de complexiteit van ADHD kan en mag de behandeling niet eenvormig zijn maar specifiek en efficiënt. Ik maak gebruik van functietraining, structurele gezinsbegeleiding,psychomotoriek en zelfinstructietraining volgens Meichenbaum. Medicatie is vaak een grote stap voor ouders die enkel in samenspraak met de behandelende (kinder)arts kan en zal genomen worden.

Voor het kind :

Belangrijk is om te kijken waar de noden van het kind liggen.

Functietraining is een therapievorm die zich richt op specifieke leertekorten van het kind met ADHD. De nadruk ligt hier vrijwel uitsluitend op het oefenen van de perceptuele en de motorische vaardigheden, omdat deze de bouwstenen zijn van een voortdurend leerproces.

De psychomotoriek is bewegen. Omdat beweging de intelligentie, de taal, het sociaal gedrag en de leerbaarheid van het kind beïnvloedt. Het instrument "lichaam" visualiseert het ADHD symptomen-complex op een manifeste wijze. Het "bewegend - zijn", zowel kwalitatief als kwantitatief, objectiveert het innerlijk denken en sturen van het eigen IK. We kunnen stellen dat het handelen van het kind het product is van zijn denken. Zo kunnen we via een goeie observatie van het bewegende kind, inzicht krijgen in zijn denkstrategieën en onmiddellijk via gerichte interactie zijn denken en handelen gestructureerd en constructief beïnvloeden.

De Meichenbaum - techniek is een therapie die kinderen leert en helpt om niet impulsief maar doelgericht te handelen. We gebruiken hierbij de afbeelding van 4 beertjes die elk een duidelijke betekenis hebben.

We oefenen deze stappen met hele eenvoudige opdrachten waarin succes behalen en zelfvertrouwen voorop staan. Eénmaal de techniek onder de knie, dan gaan we functionele en individuele problemen oplossen. We leren het kind om ZELF te bepalen, te functioneren en trots te zijn op zichzelf !

Structurele gezinsbegeleiding binnen de therapie vestigt de aandacht op het positief benaderen van het kind. We leren ouders om de Meichenbaum techniek thuis toe te passen op alledaagse dingen. Ik probeer het belang uit te leggen van duidelijke regels, positieve bekrachtigingen, stimulansverarming en preventieve maatregelen. De relatie tussen ouders en kind, familie en leerkrachten zijn van cruciaal belang voor het zelfbeeld van het kind. Veel te vaak worden ze voorgedragen als druk en vervelend. Een imago wat een kind maar moeilijk kan weerleggen. Een goeie verstandhouding aan de basis kan een wereld van verschil maken voor het kind wat het innerlijk veel moeilijker heeft dan wij ooit kunnen vermoeden.
" Een moeilijk kind is een kind wat het moeilijk heeft"

M 0491 02 22 00 • info@hildeboyen.be • Everselstraat 11 • B 3580 Beringen, T 011 45 45 46