Het bobath-concept

Deze therapie richt zich op kinderen en volwassenen met een hersenletsel.

In eerste instantie streven we er naar de tonus van kinderen met CP (cerebral palsy) te normaliseren om een beter posturaal mechanisme uit te lokken. Hierdoor kan het kind het sensori-motorisch normale ervaren en daardoor meer harmonieuze en aangepaste bewegingspatronen leren kennen. Onder andere de opricht-, evenwicht en steunreacties. Het is het herhalen van deze ervaring die het kind de mogelijkheid geeft een betere controle te ontwikkelen over houding en beweging, om daardoor langzaam een betere interactie met de omgeving mogelijk te maken.

Concreet wordt inhibitie gebruikt om de tonus te verlagen. Verschillende technieken maken de inhibitie mogelijk: beweging, gewichtstransfer, positionering... Het gebruik van de zwaartekracht en het lichaamsgewicht, stimulatie door druk en tapping helpen daarentegen om tonus op te bouwen. Vertrekkend vanuit dit werken aan de tonusnormalisatie, laat de facilitatie toe om meer en meer normale bewegingspatronen uit te lokken. Maar bij elk onderdeel van de behandeling is de betrokkenheid van het kind vereist. Dit betekent echter niet dat het kind willekeurig de motoriek moet sturen, maar de facilitatie door de therapeut geeft het de mogelijkheid de houding beter te voelen en gemakkelijker adequate bewegingen uit te voeren. Omdat alle kinderen met CP verschillend zijn, zijn hun therapeutische noden ook specifiek en individueel. Voor elk kind moet de therapeut precies de mogelijkheden en sensori-motorische moeilijkheden vaststellen, en daarenboven de manier waarop het zijn houdingen en bewegingen organiseert, en de kwaliteit ervan. Op basis van deze continue evaluatie gaat de therapeut voortdurend de therapie bijsturen.

(ref: A.B.B.V. vzw)

M 0491 02 22 00 • info@hildeboyen.be • Everselstraat 11 • B 3580 Beringen, T 011 45 45 46